PROJEKT BEMUTATÁSAA projekt célja, hogy a fejlesztés alatt álló országos és nemzetközi hálózatokhoz kapcsolódó aktív turisztikai rendszerekhez és standardekhez illeszkedve a projekt területén javítsa a gyalogos és kerékpáros túrázás feltételrendszerét, fejlesztéseket valósítson meg a kapcsolódó infrastruktúra, az információ és marketing területeken, növelve a térség turisztikai vonzerejét és fogadóképességét.
A projekt során, kapcsolódva a Bejárható Magyarország Programhoz és az MTSZ OKK programja keretében kialakítandó multifunckionális úthálózathoz és turisztikai információs rendszerhez, a LEADER szervezet területén, a térségi gyalogos és kerékpáros turisztikai útvonalak felmérése történik a turisztikai nyomvonalak fejlesztése, jelölésrendszerének kialakítása, a turisztikai hálózat szolgáltatásfejlesztése, a fenntartást biztosító rendszer kialakítása, valamint csatlakozás az egységes nemzeti kijelölési és információs rendszerhez.
A projekt során nagy helyismerettel rendelkező szakemberek mérik fel a lehetséges útvonalhálózatot a Leader területen belül. Ennek során a potenciális úthálózat bejárása, felmérése következik, melynek során az útvonal jellegének, minőségének, használhatóságának megállapítása történik fényképek, jegyzetek készítésével, GPS-es adatrögzítéssel. Az útvonalak mentén 15 lehetséges, földrajzilag érinthető kerékpáros- és turistabarát szolgáltatási pont is megjelölésre kerül, melyeket hálózatba szervezünk.
Az útvonalfelmérés- és bejárás során a szakemberek megvizsgálják az utak jogi helyzetét, majd a projektben résztvevők segítségével megszerzik a szükséges hozzájárulásokat. A bejárás és a használati jogosultságok és feltételek biztosítása alapján kialakul a végleges összefüggő, biztonságosan járható úthálózat.
Az ezt követő pontos felmérés során a szakemberek nagy pontosságú GPS készülékkel rögzítik a pontos nyomvonalakat és POI-kat, amelyek alapul szolgálnak a térképrajzoláshoz, az útvonaltervezéshez, valamint a táblázási terv elkészítéséhez (végrehajtva egyben a 30/2013. (IV. 30.) VM rendeletben előírtakat). 60 irányító-, 20 információs táblázási pont kerül kihelyezésre, melyek pontos helye a projekt során kerül meghatározásra. A nyomvonalfejlesztés során körülbelül 200 km útvonal alakul ki.
Az állapotmonitoring és fenntartás folyamatosságát 10 ranger biztosítja, akik ellenőrzik az utak állapotát és járhatóságát A hálózatban résztvevő szolgáltatók és rangerek számára gyakorló szakemberek 2 alkalommal kétnapos workshop keretében nyújtanak a EuropeMobility rendszerű, aktív turizmushoz, és fenntartáshoz kapcsolódó információkat (kerékpáros létesítmények kerékpár jellemzői-használata-karbantartása, kerékpárkölcsönzés és dokumentumai, turisták igényei, szokásai, hálózati szolgáltatások, fenntartás, minőségbiztosítás stb.)
A projekthez kapcsolódó marketing- és nyilvánosság jellegű tevékenységek során kidolgozásra kerül egy arculati kézikönyv, létrejön egy önálló honlap az út- és szolgáltatóhálózat bemutatásával és információkkal. Készül 2500 turistatérkép a Leader területen kialakított útvonal- és szolgáltatási hálózatról, valamint egy 2 napos Study Tour is megszervezésre kerül a szakújságírók, illetve az aktívturisztikai szolgáltatók programszervezői számára. Elektronikus hírkampány is megszervezésre kerül, a projektről sajtóközlemények készülnek, valamint sor kerül egy nyilvános projektátadó rendezvényre, melyen a média képviselői, a résztvevők, valamint a helyi közösség tagjai vesznek részt.
A projekt során egy internetes kapcsolattal letölthető, HTML5 platformfüggetlen, offline üzemmódban is működő információs és navigációs alkalmazás is kifejlesztésre kerül.
A fejlesztésnek köszönhetően változatosabb programkínálat jön létre, meghosszabbodik a turisztikai szezon,nő a látogatási hajlandóság, a túrázási, kerékpározási kedv, a térség látogatószáma.A turisztikai potenciál erősödik, ami többletbevételt eredményez nem csupán a kerékpáros- és turisztikai ipar szereplőinek, hanem egyéb, kapcsolódó cégeknek, társaságoknak. Nő a fenntarthatóság, javul a térség és az ország imázsa, vonzereje. A hálózatszerű együttműködésre többféle szolgáltatás is épülhet, amely a térség szolgáltatóinak és lakosságának összefogását, eredményezi, a kibővülő lehetőségek növelik a munkahelyteremtést, a foglalkoztatást, hozzájárulnak a térség népességmegtartó képességének javulásához.
Fontos eredmény a szemléletformálás, a célcsoport széleskörű elérése és bevonzása, általuk pedig a széles körben terjedő népszerűség és látogatottság.
A Gemara-SK a projekt irányítása mellett a turisztikai jelzésfestésekért, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó, ill. kerékpárosbarát szolgáltatási eszközbeszerzésekért felel.

TELEFONSZÁM
+36-70/701-7093

E-MAIL
info@gemara-somlo.hu

HONLAP
www.gemara-somlo.hu